กิจกรรมรักนอกสถานที่

เปลี่ยน Sex ให้แปลกใหม่ด้วยการ Outdoor หรือ Sex นอกสถานที่

เนื้อหา Sex คือกิจกรรมการแสดงออกซึ่งความรักที่นิยมใช้กันมากที่สุด การจะมีเพศสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้จะต้องมาจากความรักของทั้งสองฝ่าย ทำให้เมื่อทั้งคู่ครองรักผ่านไปเป็นเวลานานย่อมต้องมี่ความจืดจางไปตามสภาพ คู่รักที่ใช้ Sex เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อาจเกิดปัญหาที่คู่รักหลาย ๆ คู่มักจะเป็นกันคืออาการเบื่อ Sex บางคู่ที่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้อาจส่งผลถึงขั้นหย่าล้าง แต่ทว่าปัจจุบันมีความนิยมหนึ่งที่ทำให้รสชาติรักกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนั่นก็คือ Sex Outdoor