น้ำหอมฟีโรโมน

“กลิ่นตัว” แบบไหนที่อาจจะทำให้คู่นอนของคุณไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ด้วย

มีการวิจัยแล้วว่า กลิ่นมีส่วนสำคัญในการ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ หรื ออาจจะทำให้หมดความรู้สึกทางเพศ ไปเลยก็มี ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย กลิ่นตัว ถือเป็นเรื่องที่ควรดูแล ไม่ใช่ว่าแค่ใช้น้ำหอมกลบกลิ่นเหงื่อ หรือใช้ น้ำหอมฟีโรโมนเพื่อ กระตุ้นให้เพศตรงข้ามสนใจ แล้วจะได้ผล คุณอย่าลืมในเวลาที่คุณใกล้ชิดกัน