เจลหล่อลื่น

ผลิตภัณฑ์ “สารหล่อลื่น” ทำมาจากอะไร ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน!?

ความเข้าใจแบบผิดๆ ของหลายคนยังเข้าใจกันว่า สารหล่อลื่น จะใช้แค่ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์กันในทางอื่นที่ไม่ใช่จิ๊มิตามปกติ แต่ความจริงแล้ว สารหล่อลื่นคือ ตัวช่วยสำคัญสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ แม้จะเป็นทางจิ๊มิปกติก็ตาม ผลิตภัณฑ์ “สารหล่อลื่น” ทำมาจาก อะไร ปลอดภัยมากแค่ไหน สารหล่อลื่นคือ ตัวช่วยที่สำคัญในการมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่ประสบปัญหาความฝืดเคือง