AV เอเชีย

“หนังโป๊” หรือหนังผู้ใหญ่ ทั้งทางยุโรปและเอเชียต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกัน

                ความจริงแล้วมนุษย์มีรูปแบบการสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยกันหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคล้าย และความบันเทิงในแบบอื่น ๆ ที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้งอารมณ์ที่เป็นเครื่องหมายว่าคนนั้นคือมนุษย์ก็สามารถแบ่งวิธีการจัดการได้ด้วยเช่นกัน เหมือนกับ Sex ที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั่วไป แต่มนุษย์นั้นมีวิธีการจัดการที่ลึกซึ้งกว่า อีกทั้งสื่อลามกหรือ หนังโป๊ ที่เป็นทางเลือกที่สำคัญก็ได้รับความนิยม